Cerere pentru Verificarea în registrele notariale CNARNN

Urmare verificărilor solicitate, se eliberează un certificat în acest sens.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu