Cerere pentru Verificarea în registrele notariale CNARNN

Pentru orice operațiune de verificare (interogare) a bazelor de date conținute de Registrele Naționale Notariale se percepe o taxă de 5 euro sau  echivalentul în moneda locală.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu