Cerere pentru Atribuire CNP

Misiunile diplomatice/Oficiile consulare vor trimite cererea de atribuire C.N.P. către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aceasta institutie va aloca C.N.P.-ul pentru solicitant respectiv și îl va comunica în scris misiunii diplomatice, aceasta din urmă îl va înscrie în actele de stare civilă ale solicitantului.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu