Cerere pentru Alte certificări

Solicitanții trebuie să dețină înscrisuri oficiale și alte acte ce dovedesc faptele a căror certificare notarială se solicită misiunilor diplomatice/oficiilor consulare române din străinătate, respectiv să fie în posesia bunurilor care fac obiectul certificării și a documentației descriptive aferente acestora.

Solicitantul se va prezenta personal la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular. Identificarea solicitantului se realizează pe baza unui document de identitate aflat în termenul de valabilitate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu