Cerere pentru Certificarea unei fotografii

Pentru certificarea faptului că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea, partea va depune fotografia, de dată recentă, în numărul de exemplare câte solicită să fie certificate, plus unul pentru arhivă. Este obligatoriu ca exemplarele să fie identice.

Este necesară identificarea solicitantului pe baza unui document de identitate aflat în termenul de valabilitate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu