Cerere pentru Certificarea unei fotografii

Cererea de prestare a serviciului consular poate fi depusă și înregistrată la misiunea diplomatică/oficiul consular  numai dacă este însoțită de toate documentele necesare şi dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale corespunzătoare. 

Se procedează mai întâi la identificarea solicitantului și se verifică dacă fizionomia acestuia corespunde cu cea a persoanei din fotografiile prezentate.

Serviciul consular  se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii). Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Încheierea de certificare se redactează în numărul de exemplare dorit de solicitant, la care se adaugă un exemplar destinat păstrării în arhiva misiunii diplomatice / oficiului consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu