Cerere pentru Certificarea că o anumită persoană se află într-un anumit loc

Solicitantul trebuie să prezinte:

  • documentul de identitate valabil, în original;
  • după caz, documente oficiale care fac dovada imposibilității deplasării solicitantului la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu