Cerere pentru Declarații

Declarantul trebuie să prezinte următoarele acte:

  • document de identitate valabil, în original;
  • înscrisurile, în original sau în copie, din care anumite date urmează să fie preluate în conținutul declarației (ex.: certificat de deces și certificate de stare civilă/testament în cazul autentificării de declaraţii de opțiune succesorală; certificat de naştere minor în cazul declaraţiei de consimţământ ieşire din ţară minor/eliberare paşaport minor; certificat de înmatriculare a unui autovehicul etc.);
  • după caz, dovada efectuării plății anticipate (ordinul de plată prin virament bancar) a tarifului de publicitate notarială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu