Cerere pentru Declarații

Pentru autentificarea unei declarații, solicitantul trebuie să se prezinte personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular pentru a i se stabili identitatea, pentru a-și exprima consimțământul cu privire la conținutul actului și pentru a semna originalul în fața diplomatului cu atribuții consulare sau a funcționarului consular.

Pot solicita autentificarea unor declarații și minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani (care au capacitate de exercițiu restrânsă), însă numai dacă sunt asistați de un părinte sau de către reprezentantul legal (tutore, curator).

Persoanele care, din pricina infirmității, a bolii sau din orice alte cauze, nu pot semna, vor fi însoțite de 2 martori-asistenți, în prezența cărora li se va lua consimțământul, această formalitate suplinind absența semnăturii părții.

Nu poate fi martor-asistent persoana care:

a) nu a împlinit 18 ani;
b) figurează în act ca parte sau ca beneficiar;
c) din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu este aptă;
d) este neștiutoare de carte sau, din orice motiv, nu poate semna.

Surdul, mutul sau surdomutul care se găsesc din orice motiv în imposibilitate de a scrie, vor fi însoți de un interpret prin intermediul căruia se va lua declarația de voință.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot îndeplini acte  notariale atât la cererea persoanelor fizice având cetățenia română, a persoanelor juridice române, cât și a persoanelor fizice sau juridice străine, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: actele/procedurile solicitate de către aceștia să producă efecte juridice în România; legile și reglementările statului de reședință sau acordurile bilaterale nu se opun.

Persoanele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba română pot lua act de conținutul declarației și li se poate lua consimțământul prin intermediul unui traducător autorizat de Ministerul Justiției român sau, după caz, prin intermediul diplomaților cu atribuții consulare și funcționarilor consulari, atunci când cunosc limba străină înțeleasă de părți.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu