Cerere pentru Declarații

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

În cazul declaraţiilor pentru care legea română impune înscrierea în registrele naționale notariale din România, această operațiune se efectuează cu perceperea taxei în cuantum de 3 euro sau echivalentul în moneda locală.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu