Cerere pentru Eliberarea dovezii de cetățenie

Cererea pentru eliberarea dovezii de cetăţenie se depune la misiunea diplomatică/oficiul consular competent. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu