Cerere pentru Eliberarea dovezii de cetățenie

Dovada de cetăţenie se eliberează la cerere. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu