Cerere pentru Duplicat al certificatelor de stare civilă ( certificat de naștere, căsătorie, deces)

Soluţionarea cererilor de procurare a duplicatelor certificatelor de stare civilă şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se face de către Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu