Cerere pentru Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate poate fi solicitată doar prima carte de identitate (atunci când solicitantul nu a mai deținut anterior un alt act de identitate românesc –buletin sau carte de identitate), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dacă aţi mai deţinut carte de identitate românească şi doriţi reînnoirea acesteia (în caz de pierdere, furt, expirare, schimbare nume/domiciliu etc.), este necesar să alegeţi serviciul de autentificare a unei procuri (prin care împuterniciţi o altă persoană să solicite în numele dumneavoastră eliberarea cărţii de identitate).

În acest sens, selectaţi serviciul de Acte notariale - Procuri - apăsaţi butonul verde Solicitaţi serviciu - completaţi datele din pagina Date de identitate ale solicitantului - treceţi la pasul următor în pagina Completaţi detalii cerere - la Informaţii procuri solicitate alegeţi tipul procurii, Procură eliberare carte de identitate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu