Cerere pentru Extras multilingv după actele de stare civilă (act de naștere, căsătorie, deces)

Soluţionarea cererilor de procurare a duplicatelor certificatelor de stare civilă şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se face de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu