Cerere pentru Înscriere de mențiuni privind modificările intervenite în statutul civil în străinătate

Documentele emise de autorităţile străine în baza cărora s-a dispus modificarea în statutul civil, precum şi traducerile acestora în limba română, care sunt făcute în străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale străine se apostilează;
  2. documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare/apostilare, dacă prin dispoziţiile acestora se prevede astfel;
  3. documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile articolului 1.093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedura Civilă republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu