Cerere pentru Înscriere de mențiuni privind modificările intervenite în statutul civil în străinătate

Cererea pentru înscrierea de menţiuni, împreună cu documentele prevăzute de lege, se preiau de către misiunile diplomatice/oficiile consulare şi se transmit prin curier diplomatic, autorităţilor competente din România. 

După înscrierea menţiunilor, documentul de stare civilă cu menţiuni, eliberat de autorităţile competente din România, se trimite prin curier diplomatic la misiunea diplomatică/oficiul consular, spre a fi înmânat solicitantului. 


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu