Cerere pentru Documente solicitate de autorităţile locale

  • Actul de identitate valabil;
  • Celelalte documente prevăzute de lege pentru efectuarea serviciului consular respectiv. 
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu