Cerere pentru Documente solicitate de autorităţile locale

Deținerea unui act de identitate românesc valabil (pașaport/carte de identitate/buletin de identitate).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu