Cerere pentru Documente solicitate de autorităţile locale

Cererea de eliberare a documentului necesar se depune la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, în nume propriu sau, în anumite cazuri, și prin împuternicit cu procură specială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu