Cerere pentru Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor

  • Act de identitate valabil, în original;
  • Înscrisurile/documentele care urmează a fi primite în depozit.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu