Cerere pentru Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor

Se va preciza numele persoanei căreia trebuie să i se elibereze înscrisurile /documentele și termenul de păstrare.

La data primirii în depozit a înscrisurilor/documentelor, se va elibera o încheiere în numărul de exemplare cerut de parte, plus unul pentru arhivă.

Restituirea înscrisurilor/documentelor se face pe baza semnăturii părților, succesorilor sau, după caz, a reprezentanților acestora, la termenul și în condițiile stabilite în încheierea de primire în depozit.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu