Cerere pentru Solicitare atestat de domiciliu

Principala condiţie pentru eliberarea atestatului de domiciliu este ca solicitantul să aibă domiciliul în România.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu