Cerere pentru Solicitare atestat de domiciliu

Cererea de eliberare a atestatului se depune la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României în nume propriu sau prin împuternicit cu procura specială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu