Cerere pentru Titlu de călătorie pentru cetățeni români majori (valabil max 30 zile)

Documentele necesare pentru eliberarea unui titlu de călătorie, pentru cetăţenii români majori:

  • un document de identitate cu fotografie, eliberat de autorităţile române (carte de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletin de identitate), daca acestea există;
  • paşaportul anterior, dacă acesta există;

Dacă solicitantul nu deţine un document de identitate sau de călătorie românesc, pentru o corectă identificare a acestuia, se pot prezenta şi alte documente româneşti, cum ar fi, de exemplu:

- certificate de stare civilă (naştere sau căsătorie);

- permis de conducere; 

- livret militar; 

- certificate de dobândire/redobândire a cetăţeniei române; 

- atestaţii de clarificare a statutului juridic în raport cu statul român. 

Documentele justificative vor fi prezentate în original sau fotocopie.

În cazul în care solicitantul nu posedă niciun document de identitate sau de stare civilă românesc, iar din consultarea bazelor de date disponibile la misiune nu se poate stabili identitatea sa, precum și calitatea de cetățean român, este necesară identificarea persoanei în România. Operaţiunile de identificare se efectuează de către misiunea diplomatică/oficiul consular la care se solicită eliberarea titlului de călătorie și nu se percep taxe consulare.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu