Cerere pentru Titlu de călătorie pentru cetățeni români majori (valabil max 30 zile)

DEPUNEREA CERERILOR

Cererea pentru obţinerea titlului de călătorie se poate depune numai în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României. 
La oficiile consulare onorifice nu se pot depune cereri pentru eliberarea titlurilor de călătorie.

TERMENE DE ELIBERARE

Titlul de călătorie se eliberează, de regulă, în aceeaşi zi în care a fost depusă cererea la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

RIDICAREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE

Titlul de călătorie se ridică de la misiunea diplomatică/oficiul consular unde s-a depus cererea fie personal de către titular sau de persoana care a formulat cererea, ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială (Procura trebuie să fie autentificată, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă a fost încheiată la autorităţile străine competente să îndeplinească în mod corespunzător formalitățile de supralegalizare/ apostilare, în funcție de statul pe teritoriul căruia a fost încheiată. Procura specială sus-menționată, încheiată la autorităţile străine competente, trebuie să fie însoţită de o traducere legalizată).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu