Cerere pentru Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă

Solicitantul trebuie să prezinte:

  • documentul de identitate valabil, în original;
  • înscrisuri care atestă modificările survenite în rolul echipajului navei și / sau schimbarea comandantului navei, în original.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu