Cerere pentru Depunerea jurământului de credință la Consulat

Documentele necesare pentru depunerea jurământului de credință sunt următoarele (original):

  • două fotografii color identice, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm;
  • certificatul de naștere al solicitantului (cu traducerea în limba română aferentă, dacă este cazul);
  • certificatul de căsătorie/divorţ (cu traducerea în limba română aferentă, dacă este cazul);
  • pașaport (în termen de valabilitate);
  • buletinul/cartea de identitate şi fişa de însoţire (pentru persoanele din Republica Moldova) (în termen de valabilitate, dacă este în posesia dvs.);
  • permisul de şedere (în termen de valabilitate, pentru persoanele care depun jurământul la un consulat dintr-un alt stat decât cel de cetăţenie);
  • originalul înştiinţării scrise a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie cu privire la redobândirea cetăţeniei române, împreună cu plicul pe care se află ştampila poştei (dacă sunteţi în posesia lor);
  • certificat de naștere copil (cu traducerea în limba română aferentă, dacă minorul este inclus în ordinul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie)
  • două fotografii color identice, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm, ale copilului (dacă minorul este inclus în ordinul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie al părintelui).
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu