Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul II inclusiv (conform Art. 10)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

Serviciile consulare efectuate în vederea completării dosarului care însoţeşte cererea (legalizarea copiilor şi a traducerilor, autentificarea declaraţiilor) sunt gratuite.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu