Cerere pentru Transcriere certificat de căsătorie străin în registrele de stare civilă române

TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL.

  • certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine şi traducere legalizată în limba română.

Documentul eliberat de autorităţile străine trebuie supralegalizat/apostilat sau, în funcţie de statul emitent, poate fi scutit de orice formă de legalizare. 

Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare.

Dacă traducerea este efectuată la un traducător pe plan local şi este legalizată de notarul public din statul respectiv, aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată. 

Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, aceasta este scutită de orice altă formalitate de supralegalizare/apostilare, dacă prin dispoziţiile acestora se prevede astfel.

Notă:  Extrasul multilingv  eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la  8 septembrie 1976este scutit de traducere şi legalizare (Formular B-CIEC).

  • actele de identitate/paşapoartele soților;
  • certificatele de naştere ale soţilor;

Notă:

În cazul în care cetățeanul român este divorțat/văduv, trebuie prezentate documentele care atestă acest lucru (hotărâre/certificat de divorț, certificat de deces, eliberate de autoritățile române). Dacă modificările în statutul civil au intervenit în străinătate, acestea trebuie, în prealabil, înscrise în registrele de stare civilă române, iar dovada se face prezentând certificatul de naștere sau, după caz, de căsătorie, cu toate mențiunile înscrise, eliberat de autoritățile române. 

  • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
  • declaraţii autentificate din partea ambilor soţi cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales, pentru căsătoriile încheiate după data de 1 octombrie 2011;
  • declaraţie din partea titularului actului că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit (se completează la ghișeu);
  • la întocmirea actelor de căsătorie româneşti, în cazul în care unul dintre soţi are cetăţenia sau provine dintr-un stat a cărui legislaţie permite poligamia[1] , acesta va da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu este căsătorit în acelaşi timp cu o altă persoană. Este avută în vedere o altă căsătorie valabilă din punct de vedere juridic, în conformitate cu legislaţia civilă din statul de cetăţenie/provenienţă.

Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule!


[1] Potrivit informaţiilor primite din partea misiunilor diplomatice ale României din străinătate următoarele state permit bigamia/poligamia: Afganistan, Africa de Sud, Algeria, Arabia Saudită, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Republica Centrafricană, Republica Congo (Brazzaville), Djibouti,  Egipt, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gabon, Gambia, Republica Guineea, Iordania, India,  Indonezia, Insulele Solomon, Iran, Irak, Kuweit, Liban, Libia, Kenya, Maldive, Mali, Malaezia, Mauritania,  Maroc, Myanmar,  Niger, Nigeria,  Pakistan,  Qatar,  São Tomé și Príncipe, Senegal, Siria, Singapore, Somalia, Sri Lanka,  Sudan, Sudanul de Sud,  Sultanatul Oman, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe şi Yemen.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu