Cerere pentru Transcriere certificat de căsătorie străin în registrele de stare civilă române

Cererea de transcriere în registrele de stare civilă româneşti a certificatului/extrasului multilingv de căsătorie eliberat de autorităţile străine se depune în România, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria competentă ori în străinătate, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră a/al României. 

Misiunea diplomatică/oficiul consular transcrie certificatele/extrasele multilingve de căsătorie eliberate de autorităţile străine dacă sunt respectate, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

  1. căsătoria a fost încheiată în faţa autorităţilor statului de reşedinţă;
  2. localitatea în care s-a încheiat căsătoria se află în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice sau a oficiului consular de carieră a/al României.

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de căsătorie, cererea va fi făcută de soţul cetăţean român, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială; întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român are transcrise în registrele de stare civilă româneşti toate modificările intervenite în statutul civil în străinătate; dovada se face prezentând certificatul de naştere sau, după caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile din ţară.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu