Cerere pentru Pașaport simplu electronic pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 10 ani)

Documentele necesare:

 •  paşaportul anterior, dacă acesta există;
 • certificate de stare civilă, în original (naștere, căsătorie - pentru persoanele căsătorite, deces - pentru persoanele văduve, sentinţa de divorţ românească rămasă definitivă şi irevocabilă/ hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013);
 •  sau certificate de stare civilă româneşti cu înscrierea menţiunilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi numele purtat în urma divorţului - pentru persoanele divorţate)
 •  cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate (dacă acestea există)
 •  documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:
 1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, prelungirea succesivă a dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat
 3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
 4. a dobândit și cetăţenia statului respectiv;
 5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
 6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.

Toate documentele trebuie prezentate în originalAcestea se restituie solicitantului. 

Atenţie!:

 •  cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România;
 •  actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile străine pot fi acceptate numai după efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă române, potrivit legii;
 •  în cazul în care există diferenţe între nume şi prenume înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă.
 •  sunt acceptate hotărâri judecătoreşti pronunţate în România sau dacă au fost pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

NOTĂ:

 • În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie, însoţită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat;
 • Pierderea paşaportului se declară la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie;
 • În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu