Cerere pentru Pașaport simplu electronic pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 10 ani)

Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie care se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic, cu menţionarea statului de domiciliu.

La depunerea cererii pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic domiciliul în străinătate, actul de identitate (carte de identitate/ buletin de identitate) prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent, iar paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului.

Valabilitatea pașaportului simplu electronic este de 10 ani şi nu poate fi prelungită. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu