Cerere pentru Atribuire CNP

Cererea trebuie să fie însoţită de:

  • actul care dovedeşte cetăţenia română;
  • certificatul de naştere românesc;
  • un document de identitate aflat în termen de valabilitate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu