Cerere pentru Atribuire CNP

Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în una dintre următoarele situaţii:

    a) actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;

    b) rubrica din certificatul de naştere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;

    c) C.N.P. a fost atribuit greşit;

    d) solicitantul şi-a schimbat sexul;

    e) există neconcordanţe privind C.N.P.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu