Cerere pentru Alte certificări

Solicitantul trebuie să prezinte:

  • documentul de identitate valabil, în original;
  • documentația (de regulă, de natură tehnică) ce atestă faptul a cărui certificare se solicită;
  • după caz, documente oficiale care fac dovada imposibilității deplasării solicitantului la misiunea diplomatică/oficiului consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu