Cerere pentru Alte certificări

Cererea de prestare a serviciului consular poate fi depusă și înregistrată la misiunea diplomatică/oficiul consular numai dacă este însoțită de toate documentele necesare şi dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale corespunzătoare. 

Se procedează în prealabil la identificarea solicitantului / părților interesate și la verificarea faptelor a căror certificare se solicită, pe baza documentației aferente prezentate. În cazul în care apreciază că această documentație nu este concludentă, se poate cere prezentarea unor acte suplimentare. Pentru anumite certificări, se poate apela la serviciile unor experți (de exemplu: la certificarea site-urilor, a programelor informatice sau a unor produse).

Serviciul consular de certificare notarială se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii). Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Încheierea de certificare notarială se redactează în numărul de exemplare dorit de solicitant, la care se adaugă un exemplar destinat păstrării în arhiva misiunii diplomatice / oficiului consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu