Cerere pentru Certificarea că o anumită persoană se află într-un anumit loc

În vederea certificării că o persoană se află într-un anumit loc, este necesar ca solicitantul să se prezinte personal la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular.

Dacă solicitantul este împiedicat să se prezinte la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular din motive temeinic justificate, care sunt probate prin documente oficiale (de exemplu: adeverințe medicale care atestă imobilizarea la pat din cauza stării de sănătate sau înscrisuri care dovedesc că persoana în cauză este supusă unor măsuri / sancțiuni privative de libertate), se poate solicita deplasarea diplomatului cu atribuții consulare/funcționarului consular la locul unde se află solicitantul, în vederea îndeplinirii procedurii.

Este necesară identificarea solicitantului pe baza unui document de identitate aflat în termenul de valabilitate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu