Cerere pentru Certificarea că o anumită persoană se află într-un anumit loc

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu