Cerere pentru Verificarea statutului juridic în raportul cu statul român

Solicitantul, persoană majoră, va adresa autorităţilor române competente (prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din străinătate) o cerere însoţită de documente justificative.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu