Cerere pentru Verificarea statutului juridic în raportul cu statul român

Taxa consulară este de 35 euro sau echivalentul în moneda locală (în cazul în care cererea este nu este subsecventă unei alte cereri de eliberare a unui act de stare civilă, act de identitate sau document de călătorie).


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu