Cerere pentru Verificarea statutului juridic în raportul cu statul român

Cererea, însoțită de documentele justificative, se transmite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe autorității competente din România (Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală de Pașapoarte). După îndeplinirea procedurii de clarificare a cetăţeniei române, misiunea diplomatică/oficiul consular eliberează solicitantului un atestat de cetăţenie română.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu