Cerere pentru Eliberarea duplicatului certificatului de cetățenie română

  • certificatul de cetăţenie română (dacă este cazul)
  • document de identitate valabil
  • în cazul rectificării Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC): comunicarea primită de la ANC privind rectificarea Ordinului ANC 
  • în cazul furtului certificatului de cetăţenie: declaraţia de la secţia de poliţie cu privire la furtul certificatului de cetăţenie 
  • în cazul pierderii certificatului de cetăţenie: declaraţie olografă cu privire la circumstanţele în care a fost pierdut certificatul de cetăţenie 
  • în cazul deteriorării certificatului de cetăţenie: certificatul de cetăţenie deteriorat 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu