Cerere pentru Eliberarea duplicatului certificatului de cetățenie română

Duplicatul certificatului de cetăţenie română poate fi eliberat în următoarele situaţii:

  • Rectificarea Ordinului ANC;
  • Identificarea unei erori materiale pe certificatul deja eliberat iniţial;
  • Pierderea, furtul sau deteriorarea certificatului iniţial.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu