Cerere pentru Eliberarea duplicatului certificatului de cetățenie română

Cererea se depune la misiunea diplomatică/oficiul consular unde solicitantul a depus jurământul de credinţă faţă de România și a primit certificatul de cetăţenie română.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu