Cerere pentru Eliberarea duplicatelor actelor autentice la o dată ulterioară autentificării acestora

Solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

  • document de identitate valabil, în original;
  • acte doveditoare a calității în care solicită eliberarea duplicatului;
  • un duplicat al actului notarial inițial, eliberat la data autentificării, o copie a acestui duplicat sau datele corespunzătoare (categoria actului notarial inițial, numărul și data autentificării);

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu