Cerere pentru Eliberarea duplicatelor actelor autentice la o dată ulterioară autentificării acestora

Cererea de eliberare a duplicatului unui act autentic poate fi depusă exclusiv la misiunea diplomatică / oficiul consular care a autentificat și are în arhivă originalul acelui act.

Duplicatul unui înscris notarial se poate elibera la cererea oricăreia dintre părți, a reprezentantului legal sau convențional, a succesorilor acestora, precum și a oricărei persoane care justifică un drept sau un interes legitim. Dacă procura respectivă a fost dată în fața unei instituții străine, înscrisul trebuie să îndeplinească, după caz, cerințele de apostilare / supralegalizare și să fie însoțit de o traducere în limba română legalizată notarial, supusă acelorași cerințe de formă.

Pentru identificarea originalului actului notarial inițial în arhivă, este necesar ca solicitantul să prezinte un duplicat al acestui act eliberat la data autentificării, o copie a duplicatului sau să cunoască datele corespunzătoare (categoria înscrisului notarial, numărul și data autentificării).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu