Cerere pentru Eliberarea duplicatelor actelor autentice la o dată ulterioară autentificării acestora

Duplicatul unui act autentic poate fi eliberat ulterior autentificării acelui act numai dacă solicitantul îndeplinește integral condițiile cerute şi se prezintă la sediul misiunii diplomatice/ oficiului consular cu toate înscrisurile și informațiile necesare.

Serviciul consular de eliberare a duplicatelor actelor autentice ulterior datei autentificării se prestează, de regulă, pe loc (în aceeași zi). Durata soluționării poate fi influențată de volumul cererilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua prezentării la consulat.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu