Cerere pentru Extras multilingv după actele de stare civilă (act de naștere, căsătorie, deces)

Cererea de procurare a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă va fi însoţită de următoarele documente:
 1. act identitate/paşaport, după cum urmează:
  • cetăţenii romani cu domiciliul în România : actul de identitate aflat în termen de valabilitate,
  • minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea,
  • titlu de călătorie pentru cetăţenii români care deţin act de identitate/paşaport expirat,
  • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene : documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau paşaport, aflate în termen de valabilitate
  • cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România : paşaport valabil,
  • apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România : permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.
 2. o fotocopie a certificatului de stare civilă, în cazul în care aceasta există
 3. procura în cazul în care cererea este depusă prin împuternicit cu procură specială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu