Cerere pentru Extras multilingv după actele de stare civilă (act de naștere, căsătorie, deces)

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (1) din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin H.G. nr. 727/2013, “extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială”.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţia nr. 16.

Lista statelor semnatare ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de stare civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976:
 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Bosnia şi Herţegovina
 4. Republica Bulgaria
 5. Republica Croaţia
 6. Confederaţia Elveţiană
 7. Republica Estonia
 8. Republica Franceză
 9. Republica Federală Germania
 10. Republica Italiană
 11. Republica Lituania
 12. Marele Ducat de Luxemburg
 13. Republica Macedonia
 14. Muntenegru
 15. Republica Moldova
 16. Republica Polonă
 17. Republica Portugheză
 18. România
 19. Republica Serbia
 20. Republica Slovenia
 21. Regatul Spaniei
 22. Republica Turcia
 23. Regatul Ţărilor de Jos
 24. Republica Capului Verde
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu